English Version | Bahasa Indonesia

Keluarga Raja (HB X)

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan keluarga
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan keluarga

Form Komentar

ANAK AGUNG NGURAH BAGUS DARMAPUTRA 18 April 2012 12:15

hasil jepretan fotonya bagus semuanya

Yusuf Suparman Putra Nyimas Subang Kerancang 01 September 2012 22:02

Asalamualaikum Wr. Wb. kahatur ka ama di jogja, ama di alam NKRI ieu se`er pisan jalmi anu ngaku katurunan ama bari jeng jalmi eta balangsak iman na sareng balangsak harta na, bengharna mung ku akal nipu jalmi anu nuju lalieur ku dunnya. ama abdi nyuhunken ama tiasa ngalirenken jalmi-jalmi anu sanes keluarga ama piken sadayana salamet dunia sareng akherat na. amiiiiiiinnnnnn.......! wasalamualaikum wr.wb.

madiyana_madi 05 Januari 2013 20:04

fotonya bagus